Figurka jelonka przed wejsciem do ratusza.

Autor: redakcja UMJG

7.2.2020 - 20:16

Uwaga konkurs: zaproponuj nazwę dla jelonka

Jednym z symboli wyremontowanego ratusza jest figurka jelonka, która stoi przed głównym wejściem. Miasto ogłosiło konkurs na jego nazwę.

Figurkę odsłonięto w poniedziałek (3 lutego), kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie ratusza. Projekt rzeźby przygotowali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. Jest to element powstającego szlaku jelonka. Pierwsza figurka pojawiła się przy Uniwersytecie Ekonomicznym (WGRiT) i zyskała nazwę „Jelonek Ekonomek”. Ratuszowa rzeźba czeka na imię. Propozycję mieszkańcy mogą zgłaszać na maila: promocja@jeleniagora.pl w terminie do 21 lutego 2020 roku.

Dla autorów najciekawszych nazw przewidziano nagrody! Niżej podajemy regulamin konkursu.

 

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU

pt. „Nazwij jelonka”

 

1. Cele konkursu

1) nadanie nazwy figurce jelonka,

2) popularyzacja symbolu Miasta,

3) podnoszenie wiedzy o zabytkach i zwrócenie uwagi mieszkańców na ciekawe miejsca w Jeleniej Górze

2. Organizator konkursu

Urząd Miasta Jeleniej Góry, Wydział Promocji Miasta

3. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do Mieszkańców Jeleniej Góry.

4. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest nadanie imienia dla figurki jelonka znajdującego się przy wejściu głównym do budynku ratusza.

5. Ogólne warunki konkursu i jego przebieg

1) Każdy mieszkaniec Jeleniej Góry może przysłać swoją propozycję nazwy jelonka na adres promocja@jeleniagora.pl w terminie od 04 do 21 lutego 2020 roku. Zebrane propozycje zostaną poddane konsultacjom społecznym
w dniach od 24 lutego do 2 marca 2020 na stronie www.jeleniagora.pl oraz Fb Miasto Jelenia Góra. Mieszkańcy Jeleniej Góry mogą zagłosować na wybraną propozycję nazwy dla jelonka zgłoszoną w ankiecie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 marca 2020 roku. Każda propozycja nazwy przed jej opublikowaniem w ankiecie zostanie zatwierdzona przez Organizatora konkursu. Propozycje nazw wulgarnych, nieprzyzwoitych, rasistowskich, faszystowskich oraz innych uznawanych społecznie za obraźliwe nie zostaną opublikowane. Nie należy również nadawać imion/nazwisk osób żyjących lub osób zmarłych, których zasługi nie są publicznie uznane.

2) Mieszkaniec, którego zaproponowana nazwa dla jelonka zdobędzie największą liczbę głosów zostanie laureatem konkursu.

3) Po wyłonieniu zwycięzcy konkursu Organizator skontaktuje się z nim za pomocą adresu mailowego oraz portalu facebook w celu ustalenia szczegółów dotyczących wręczenia nagrody.

6. Nagrody

▪ Dla laureata konkursu przewidziano nagrodę.

▪ Autorzy najciekawszych propozycji na nazwę jelonka otrzymają upominki - nagrody rzeczowe.

▪ Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz na portalu facebook.

7. Postanowienia końcowe

1) Biorący udział w konkursie akceptują zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.

2) Udział w konkursie jest bezpłatny.

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator konkursu.

4) Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej jeleniagora.pl oraz na facebook MiastoJeleniaGora

5) Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji Miasta

6) Organizator: Wydział Promocji Miasta Plac Ratuszowy 58 tel: 75 75 46 374;
75 75 49 853; e-mail: promocja@jeleniagora.pl