Zastępca prezydenta Janusz Łyczko na spotkaniu.

Autor: redakcja UMJG

10.2.2020 - 15:27

Uczcić pamięć ofiar ludobójstwa

Specjalna komisja, powołana przez prezydenta Jeleniej Góry, zajmie się wypracowaniem sposobu upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Kresach. W stolicy Karkonoszy mieszka wielu potomków Kresowian.

11 lipca 2020 roku przypada smutna rocznica – 77 lat od tzw. krwawej niedzieli, która stała się symbolem skoordynowanych ataków i mordów na Polakach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. Według szacunków dokonanych przez Instytut Pamięci Narodowej, z rąk oddziałów UPA w latach 1942-1945 śmierć poniosło około 100 tys. obywateli polskich.

Po II wojnie światowej wielu mieszkańców Kresów zostało przesiedlonych i znalazło nową ojczyznę na Dolnym Śląsku, m.in. w Jeleniej Górze. Ich pamięć o tych wydarzeniach jest bardzo żywa.

– Uznałem, że to właściwy moment do rozpoczęcia szerokich konsultacji i prac nad sposobem upamiętnienia ofiar mordów – powiedział prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele związków kresowian, sybiraków, reprezentantów świata kultury i sztuki, rady miasta oraz urzędu.

– Sprawa sposobu upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia jest niezwykle ważna, bo to bolesne dla nas wszystkich wspomnienie wymaga stosownych rozwiązań. Będziemy o nich rozmawiać ze wszystkimi, by osiągnąć pełną zgodę co do przyjętej formy – podkreślił na pierwszym spotkaniu Janusz Łyczko, przewodniczący komisji i zastępca prezydenta miasta.

W trakcie dyskusji pojawiły się dwa wątki: upamiętnienia uczestników wywózki na Sybir oraz ofiar ludobójstwa na Kresach. Rozważanych jest kilka rozwiązań, m.in. postawienie wspólnego pomnika, nawiązującego do obu tych wydarzeń, ustawienie dwóch oddzielnych pomników. Brane pod uwagę jest m.in. utworzenie mauzoleum kresowian czy centrum kresowego.

Zadaniem komisji będzie też wskazanie miejsca upamiętnienia. Naturalną lokalizacją wydaje się Skwer Wołyński w Jeleniej Górze i jest on brany pod uwagę. Członkowie komisji mogą zgłaszać inne lokalizacje na terenie miasta. Jeśli takie wpłyną, zadaniem urzędu będzie sprawdzenie, czy możliwe jest wykorzystanie danego terenu pod miejsce pamięci. Chodzi o sprawdzenie m.in. zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego, sprawdzenia własności działki.

Rozmówcy zgodzili się, że po ustaleniu wstępnych oczekiwań, dotyczących miejsca i sposobu upamiętnienia, zostanie ogłoszony konkurs, skierowany do artystów rzeźbiarzy z naszego regionu.

Galeria
Image
Image
Image
Image