AED

Autor: redakcja UMJG

30.7.2021 - 13:39

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z zakresu użycia defibrylatora AED.

Informacja na temat możliwości udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z zakresu użycia defibrylatora AED.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Miasto Jelenia Góra zaprasza mieszkańców oraz turystów na otwarte szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenia polegać będą na instruktażu teoretycznym i praktycznym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora AED.

Szkolenia przeprowadzone zostaną podczas 3 imprez miejskich tj.:

    „PARK KULTURY”  w dniu 14 sierpnia 2021 r.  – teren Parku Norweskiego;
    „Piknik z Marysieńką” w dniu 05 września 2021 r. – teren Zdrojowego Teatru Animacji;
    48. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości – 26 września 2021 r. - teren placu Ratuszowego.

Szkolenia będą ogólnodostępne dla wszystkich chętnych!

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn.„Jelenia Góra i Semily – miasta bliskie sercu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa”.

 

 

Galeria
Image